Poster Bildirileri

Seksiyon

Poster Başlığı

Yazarlar

BB-YET1

Sığırlarda Duyu Özellikleri, Davranış ve Sosyal Yapı

Cerengül Gündoğdu, Gökhan Gökçe

BB-YET2

Süt Sığırlarında Süt Kalitesi ve Verimini Etkileyen Faktörler

Ezgi Şenses, Gökhan Gökçe

BB-YET3

Güvenli Sığır Yönetimi

Gamze Kılıç, Kardelen Arıcı, Serap Göncü

BB-YET4

Maternal Heat Stress and Its Effects on Calves

Idil Elmi Dahir, Maimun Muse Mohamud, Maryama Khalif Mohamud, Yusuf Konca

BB-YET5

Buzağı Büyütmede Başarıda Kritik Noktalar

Kardelen Arıcı, Serap Göncü

BB-YET6

Kurbanlık Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

Kürşad Kaya

BB-YET7

Nutritional and Medicinal Characteristics of Camel Milk

Maimun Muse Mohamud, Idil Elmi Dahir, Maryama Khalif Mohamud,  Aisha Ali Ahmed, Yusuf Konca

BB-YET8

Büyükbaş Hayvancılıkta Yeni Nesil Teknolojik Mekanizasyonlar

Selçuk Yüksel

BB-YET9

Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Sürü Yönetimi ve Kayıt Tutma

Şemsettin Öztaş, Sibel Bozkurt, Serap Göncü

BB-YET10

Sığırcılıkta Yabani Kuş Sorunu

Ufuk Furkan Doğru, Uğur Zülkadir

BB-YET11

Süt Sığırcılığında Modern Gübre Yönetimi

Zehra Sindaş, Gökhan Gökçe

BB-YET12

Sığır Besi İşletmelerinde Tartım İşlemi ve Önemi

Sibel Bozkurt, Atalay Ergül, Serap Göncü

BB-YET13

Robotik Sağım Sistemleri ve Süt Sığırı Yetiştiriciliğindeki Önemi

Bahri Işıker, Turgay Taşkın, Çağrı Kandemir

BB-YET14

Türkiye’de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılığın Son 50 Yılı

Mustafa Özdemir, Mehmet Ulaş Çınar

KB-YET1

Genç Ankara Keçilerinde Bazı Tiftik Kalite Özellikleri

Ayşe Şen,  Muhittin Özder

KB-YET2

Hatıra Orman Arazilerinde Meraya Dayalı Koyun Yetiştiriciliği

Adem Gökhan Kocaay

KB-YET3

Küçükbaş Hayvanların Çiftleşmesini Etkileyen Faktörler

Seydi Vakkas Bilici

KB-YET4

Koyunlarda Verimle İlişkili Olan Aday Genler

Elif Eda Sünbül, Mervan Bayraktar

KNT-YET1

Kazlarda Görülen Davranışlar

Mediha Kargı, Yunus Yüksek, Kadriye Kurşun, Mikail Baylan

KNT-YET2

Yumurta Tavuklarında Zorlamalı Tüy Dokum Programı ve Yöntemlerinin Yumurta Kalitesine Etkisi

Melike Bedel

 

KNT-YET3

Türkiye’de Yaygın Yetiştirilen Bazı Kafes Kuşları

Metin Akçadağ Abdulhamid Ünal, Yunus Üstüntaş, Harun Kutay

KNT-YET4

 

Etlik Piliç Yetiştiriciliğinde Civciv Kalitesi

 

Didar Sungur, Berfin Özder, Rana Kartaltepe

KNT-YET5

Tavuklarda Tüy Çekme ve Kanibalizm

Neslihan Çelik, Ufuk İnanç

KNT-YET6

Türkiye’de Yavaş Gelişen Etlik Piliçler

Tuba Say, Mehmet Demirtaşlı,    Kadriye Kurşun, Mikail Baylan,      Hasan Kurşun

KNT-YET7

İşlenmiş Yumurta Sektörü, Son Gelişmeler, Yeni Yaklaşımlar

Zafer Şanlı, Mert Furkan Özatak,     Kadriye Kurşun, Mikail Baylan, Hasan Kurşun

KNT-YET8

Tavuklarda İçme Suyunun Kalitesi ve Önemi

Umutcan Oktay Polat

KNT-YET9

İklim Değişikliğinin Çiftlik Hayvanları Üzerine Etkileri

Gökhan Gökçe, Furkan Fatih Hayta, Rızvan Mammadov, Onur Kireçdağ

KNT-YET10

Türkiye’de Sürdürülebilir Hayvansal Gıda Üretimi için İklim Değişikliği ve Organik Tarım Çalışmaları

İhsan Fırat Uçar

GH-YET1

Çiftlik Hayvanlarının Nakil İşlemleri Sırasındaki Refahı, Strese Bağlı Olan Rahatsızlıklar ve Uygunsuz Taşımacılığın Hayvansal Üretime Etkisi            

Selin Sarı

GH-YET2

Hayvan Refahı

Ömer Faruk Müjdeci

GH-YET3

Hayvansal Ürünlerde Görülen Mikrobiyolojik Bozulmalar ve Alınacak Önlemler

Hatice Nur Kılıç, Mustafa Boğa, İlayda Emli

GH-YET4

Memeli Çiftlik Hayvanlarında Sıcaklık Stresinin Üreme Fonksiyonlarına Etkisi

Ayşe Şen, Muhittin Özder, Ömer Faruk Men, Göktuğ Gönen, Ali Şahin Özgündüz

GH-YET5

Teknoloji Çağında: Robotik Sağım Sistemi

İrem Vuslat Fırat

 

Seksiyon

Poster Başlığı

Yazarlar

RUM-BES1

Süt Sığırlarında Süt Verimini Arttırmaya Yönelik Beslenme

İrem Esgici, Tolga Güçtürk

RUM-BES2

Süt Sığırcılığında DDGS’lerin (Kurutulmuş Damıtma-Tane ve Çözünürleri) Kullanılması

Burak KARAHAN

RUM-BES3

Ruminantlarda Metan Emisyonunu Azaltmak İçin Kullanılan Beslenme Yöntemleri

Ayten Öztürk

RUM-BES4

Preruminant Dönem Beslemesi Üstüne Bir Derleme

Derya Erol, Fahrettin Ahmed Karabacak, Metehan Yavuz

RUM-BES5

 

Koyun Yetiştiriciliğinde Ek Yemlemenin Önemi

Tansu Betül Yıldız, Ekin Çıkıkçı

RUM-BES6

Insects as a Feed Resource for Feeding of Ruminants

Maryama Khalif Mohamud, Idil Elmi Dahir, Maimun Muse Mohamud, Yusuf Konca

KNT-BES1

Rasyon Bileşiminin ve Fiziksel Formunun Etlik Piliçlerde Et Kalitesi Üzerine Etkisi

Sinem Alptekin, Mediha Kargı, Tuba Say

YEM1

Mycotoxins in Animal Feeds and Effects on Poultry Production

Saif Ali Khashan,                                         Yusuf Konca

YEM2

Microalgea as Feed Source in Functional Animal Food Production

Aisha Ali Ahmed, Mohamed Mustaf  Mohamed, Mohamed Abdikadir Farah,                Maimun Muse Mohamud, Yusuf Konca

YEM3

Sorgum X Sudanotu Melezinin Hayvan Beslemedeki Yeri

Berhat Çevik, Esra Korkmaz, Yavuz Han Altıntaş

YEM4

Silajlarda Aerobik Stabilitenin Değerlendirilmesinde Kullanılan Metotlar

Önder Sürü, Kadir Erten, Fisun Koç

YEM5

Böceklerin Hayvan Beslemede Kullanım Olanakları

Azad Kara, Kadir Erten, Hasan Ersin Şamlı

YEM6

Hayvansal Üretimde Gıda Olarak Tüketilmeyen Ürünlerin Kalitesi Üzerine Beslemenin Etkisi

Nehir Livan, Hasan Rüştü Kutlu

YEM7

Böceklerin Yem Sektöründeki Önemi

Bahri Işıker, Güliz Demir

 

Seksiyon

Poster Başlığı

Yazarlar

BİO-GEN1

Kanatlılarda Epigenetik ve Embriyogenez

Ghulam Asghar Sajıd, Mehmet Ulaş Çınar

BİO-GEN2

Çiftlik Hayvanlarında Moleküler Markörlerin Önemi

Deniz Çağla Uçar, Mervan Bayraktar

BİO-GEN3

Rumen Mikroorganizmalarında Moleküler Genetik Çalışmalar

Merve Bostancı, Elif Dikkaya, Bahri Devrim Özcan

BİO-GEN4

t Testi ile F Testi Arasındaki İlişki

Mehmet Demirtaşlı, Melis Çelik Güney, Gökhan Tamer Kayaalp