Önemli Tarihler

Kayıt bursu ve KYK yurdu konaklama bursu için başvuru son tarih
15 Nisan 2022
Kayıt bursu ve KYK yurdu konaklama bursu sonuçlarının ilanı
16 Nisan 2022
Bildiri gönderme son tarihi 18 Nisan 2022
Bildirilerin kabulü ve değerlendirilmesi son tarih 25 Nisan 2022
Bildiri sahiplerinin bilgilendirilmesi 26 Nisan 2022
Bildiri sunumları 09-10 Mayıs 2022