Davet

15.Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi

DAVET

İlki 2005 yılında Çukurova Üniversitesi’nde düzenlenen, zamanla geleneksel hale gelmiş ve bu yıl 15.si düzenlenecek olan "Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (UZOK)" ilk ev sahibi olan Adana Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından düzenlenecektir.

Kongre kapsamında genç Zooteknist ve Zooteknist adayları ile akademisyenler ve sektör temsilcilerinin buluşturulması amaçlanmaktadır. Ülkemiz hayvansal üretiminin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması, elde edilen yeni bilimsel verilerin paylaşılması ve sosyalleşme imkânının sağlanmasıyla kongremizin Zootekni camiasına katkı sunacağı düşünülmektedir. 

Ulusal çapta 15.si gerçekleştirilecek olan bu kongrenin planlanmasında; Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Kılıçla Ülke Alanlar, Sabanla Ülke Alanlara Yenilmeye Mahkûmdur” vecizesi bizlerin tekrar dikkatini çekmiştir. Zira, halen etkisi altında bulunduğumuz Covid-19 salgını ve halen devam etmekte olan Ukrayna-Rusya savaşı, tarım ve gıdanın bir ülkenin bağımsızlığında ne kadar önemli olduğunu tekrar göstermiştir. Bu bağlamda ülkemizin ihtiyaçlarına paralel olarak tarım ve gıda alanında aktif çalışmalar yapan akademik camianın ve üreticilerin ve ilgili sektör paydaşlarının bir araya getirilerek gençlere bilgiye ulaşma, inovasyon ve çözüm odaklı düşünme yolunda ışık tutması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda sizleri 9-11 Mayıs 2022 tarihleri arasında Çukurova’nın bereketli topraklarında gerçekleştirilecek olan “15. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi”nde buluşmak üzere Adana’da görmekten onur duyacağız.

KONGRE EŞBAŞKANLARI

PROF. DR. G. Tamer KAYAALP    PROF. DR. Hasan Rüştü KUTLU

Ç.Ü ZİRAAT FAK. ZOOTEKNİ BÖLÜM BAŞKANI

(https://zootekni.cu.edu.tr)

ÇUKUROVA ZOOTEKNİ DERNEĞİ BAŞKANI

(http://www.zootekni.org.tr)